تمدید شد

 

 

                  مجموعه گفتگوهای زنده و تخصصی دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم 

 

جهت ثبت نام در وبینار به لینک های زیر مراجعه فرمائید.

۱- زبان بدن و مذاکره مدرس: دکتر مصطفی ملایی (با اعطای گواهی آموزشی)

۲- آموزش مدل سازی با اسکیچاپ مدرس: محمد علی آسایی (با اعطای گواهی آموزشی)

 

 

پیاده سازی توسط تیم ثامر آی تی