چشم انداز

 

دانشگاه ها از طریق تدوین چشم انداز به ترسیم آینده فعالیت های خویش می پردازند. تدوین چشم انداز گویای جایگاه دانشگاه در طی بازهده تا بیست ساله است.ا ما در این جا پس از بررسی های صورت گرفته به طور کلی چشم انداز مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم به صورت زیر تدوین گردیده است.
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم براساس اسناد بالا دستی و در پرتو تحقق چشم انداز شهرداری کلانشهر قم در افق ۱۴۱۴(سند راهبردی شهرداری قم)در نظر دارد تا پایان سال ۱۴۱۴ به عنوان: مرکزی پیشرو، فعال، کارآمد، موثر، مجهز، پرنشاط و سرشار از هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی در بین مراکز علمی کاربردی کشور به گونه ای که از نظر آموزشی تحقیقاتی و مهارت موزی به بهترین شکل ممکن پاسخگو به نیازهای شهرداری، شهر و کشور خواهد بود.