تاریخچه مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم در سال ۱۳۸۲ با اخذ مجوز از سازمان شهرداری های کشور و موافقت دانشگاه جامع علمی کاربردی تأسیس گردید.این مرکز در ابتدا با سه رشته (معماری – شهرسازی – نرم افزار کامپیوتر) در مقطع کاردانی آغاز به کار کرد و با رشد سریع و ارائه خدمات درخور تحسین آمار دانشجویان خود را تا بیش از ۱۰۰۰ نفر افزایش داد و به عنوان یکی از فعال ترین مراکز آموزش علمی کاربردی مورد توجه اساتید و دانشجویان استان قرار گرفت.هرچند طی سال های اخیر این مرکز دستخوش فراز و نشیب هایی گردیده است، لیکن به دلیل سوابق درخشان گذشته و نیز رویکرد جدید حاکم بر این مجموعه و حضور اساتید و مدیران مجرب که برنامه محوری سرلوحه امور آنان خواهد بود، به سوی دوران طلایی خود گام بر می دارد.بی شک چشم انداز ۱۴۱۴ و سند راهبردی-عملیاتی ۱۴۰۰ شهرداری قم و نیز سند راهبردی مرکز چراغ راه مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم در جهت کارآفرینی و تحقق شعار علم و عمل که مهمترین هدف تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده است، مورد توجه ویژه این مرکز خواهد بود.