انتصاب مدیر مرکز نوآوری گردشگری علمی کاربردی شهرداری قم

انتصاب جناب آقای جواد طاهری به عنوان مدیر مرکز نوآوری گردشگری علمی کاربردی شهرداری قم توسط رئیس مرکز جناب آقای عاطفی

 با احترام، نظر به سوابق ارزشمند، تجارب اجرایی، تخصص و تعهد جنابعالی و به موجب این حکم ، شما را به سمت مدیر مرکز نوآوری گردشگری به مدت ۶ ماه  منصوب می نمایم .

 امیداست در سال جهش تولید، با استعانت از ذات اقدس الهی و سرلوحه قراردادن منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی و با عنایت به نقش و جایگاه مرکز نوآوری در تحقق اهداف ذیل موفق و موید باشید.

      –  ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از نوآوران و واحدهای دانش بنیان در حوزه گردشگری

      –  ایجاد ارتباط و تعامل لازم با مراکزرشد، پارکهای علم و فناوری، دفاتر ارتباط با صنعت

  • اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی مشترک در زمینه نوآوری و کارآفرینی
  • تهیه برنامه های ترویجی برای توسعه نظام نوآوری شامل برگزاری رویدادهای علمی واجتماعی، برگزاری کارگاه ها و وبینارهای تخصصی
  • برگزاری رویدادهای شتاب و مسابقات ایده شو در حوزه های نوآوری وکارآفرینی
  • شبکه سازی میان متخصصان، نوآوران وکارآفرینان درون و بیرون دانشگاه به همراه برنامه های توسعه مهارتهای نوآوری وکارآفرینی.