طرح دستیار فناوری

قابل توجه دانشجویان محترم شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی : به اطلاع می رساند در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی لازم است دانشجویان مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری را آموزش ببینند. «طرح دستیار فناوری» با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک های علم و فناوری برنامه‌ریزی شده است ، طول این طرح ۶ ماهه ( هر ماه ۵۰ ساعت)می باشد که می تواندپس از هماهنگی به عنوان کارورزی دانشجویی محسوب گردد همچنین پس از گذراندن طرح مذکور مبلغ ۶ میلیون تومان از سوی وزارت علوم به دانشجویان اهدا می شود .