ارتباط با ما

راهنمای مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

آدرس : میدان امام خیابان کارگر بعد از تونل سمت راست ساختمان شهید باکری
کد پستی  : ۳۷۱۸۸۱۹۸۳۳
نمابر : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۲۱
کانال سروش : https://sapp.ir/qommuu
کانال ایتا : http://eitaa.com/qommuu
وب سایت : www.qommu.ir
پست الکترونیک : info@qommu.ir
شماره تماس آموزش : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۸      ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴
شماره تماس فارغ التحصیلان : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۹
شماره تماس آموزش های ضمن خدمت شهرداری : ۰۲۵-۳۸۸۵۰۰۰۲
شماره تماس امورمالی : ۰۲۵-۳۸۸۵۱۰۲۰
شماره تماس دبیرخانه : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴
آدرس : میدان امام خیابان کارگر بعد از تونل سمت راست ساختمان شهید باکری
کد پستی  : ۳۷۱۸۸-۵۳۸۳۳
نمابر : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۲۱
کانال های اجتماعی: qommuu@
وب سایت : www.qommu.ir
پست الکترونیک : info@qommu.ir
شماره تماس آموزش : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۸      ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴
شماره تماس فارغ التحصیلان : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۹
شماره تماس آموزش های ضمن خدمت شهرداری : ۰۲۵-۳۸۸۵۰۰۰۲
شماره تماس امورمالی : ۰۲۵-۳۸۸۵۱۰۲۰
شماره تماس دبیرخانه : ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴