شرکت در برنامه های فرهنگی

شرکت در برنامه های فرهنگی

دانشجویان که در برنامه های فرهنگی ( راهپیمایی و مشارکت در انتخابات، کرسی های آزاد اندیشی، هیات مذهبی و...) حضور داشته اند. تصاویر خود را بارگذاری کنید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, jpeg.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team