مشخصات رشته های مرکز

کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی

کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی

کاردانی حرفه ایی گردشگری

کاردانی حرفه ایی مدیریت-امور اداری

کاردانی حرفه ایی تربیت مربی آموزش های شهروندی

کاردانی حرفه ایی معماری-معماری داخلی

کارشناسی حرفه ایی مدیریت آموزش های شهروندی

کارشناسی حرفه ایی حفاظت و پیشگیری از حریق وحوادث

کارشناسی حرفه ایی معماری طراحی محیط داخلی

پیاده سازی توسط تیم ثامر آی تی