راهنمای مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

آدرس :میدان امام خیابان کارگر بعد از تونل سمت راست ساختمان شهید باکری
کد پستی  :۳۷۱۸۸۱۹۸۳۳
نمابر :۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۲۱
کانال سروش :https://sapp.ir/qommuu
کانال ایتا :http://eitaa.com/qommuu
وب سایت :www.qommu.ir
پست الکترونیک :info@qommu.ir
شماره تماس آموزش :۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۸      ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴
شماره تماس فارغ التحصیلان :      ۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۹
شماره تماس آموزش های ضمن خدمت شهرداری : ۰۲۵-۳۸۸۵۰۰۰۲
شماره تماس امورمالی :۰۲۵-۳۸۸۵۱۰۲۰
شماره تماس دبیرخانه :