انتصاب مدیر مرکز نوآوری گردشگری علمی کاربردی شهرداری قم

انتصاب جناب آقای جواد طاهری به عنوان مدیر مرکز نوآوری گردشگری علمی کاربردی شهرداری قم توسط رئیس مرکز جناب آقای بیشتر

اجرای طرح‌های پژوهشی و کاربردی در حوزه گردشگری قم

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم با مرکز علمی‌کاربردی شهرداری قم تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی امضا کرد. به‌گزارش روابط‌عمومی بیشتر