ارتباط با ما

                                    راهنمای مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

آدرس :میدان امام خمینی(ره) – خیابان کارگر – بعد از تونل سمت راست ساختمان شهید باکری
کد پستی  :۳۷۱۸۸۱۹۸۳۳
نمابر :۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۲۱
کانال سروش :https://sapp.ir/qommuu
کانال ایتا :http://eitaa.com/qommuu
وب سایت :www.qommu.ir
پست الکترونیک :info@qommu.ir
شماره تماس آموزش :۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰
شماره تماس فارغ التحصیلان :۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۸ داخلی ۲۱
شماره تماس آموزش های ضمن خدمت شهرداری :۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴
شماره تماس امورمالی :۰۲۵-۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۴۰ و ۱۶
شماره تماس دبیرخانه :۰۲۵۳۸۸۵۵۴۰۴ داخلی ۱۱