رویداد استارتاپی فرصت های توسعه گردشگری استان قم

رویداداستارتاپی فرصت های توسعه گردشگری استان قم

مهلت ارسال ایده: ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تاریخ برگزاری رویداد نهایی: چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ لینک برگزاری رویداد: https://vc3.uast.ac.ir/qo در صورت عدم ارسال پروژه یا ایده در فرم میتوانید به لینک زیر در پیام رسان ایتا ارسال نمائید. https://eitaa.com/Edu42001
  • فایل ها را به اینجا بکشید